Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar, Bilişim ve İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar, Bilişim ve İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi (MUBİM) bilgisayar, bilişim ve iletişim konularında Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuş olan bir merkezdir. Özellikle son yıllarda, yönetimine biyoinformatik konusundaki uzmanlar Dr. Barış E. Süzek ve Dr. Tuğba Süzek ’in atanmasıyla, çalışmalarını biyoinformatik alanına yoğunlaştırmıştır. MUBİM’in biyoinformatik alanındaki faaliyetleri, üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoinformatik Anabilim dalı ile Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü tarafından gerek altyapı gerek insan kaynağı açılarından desteklenmektedir. MUBIM personelinin biyoinformatik alanında uluslararası (ABD, İngiltere, Israil, Yunanistan, Avusturya) ve ulusal işbirlikleri mevcuttur.
>